Heippa!

Tässä tehtävässä minun oli tarkoitus kääntää katseeni oman alan toimijoihin. Olen liiketoiminnan ja logistiikan tradenomiopinniossa, joten alojen kirjo on valtava. 

Tähtään katseeni myyntiin ja markkinointiin, sillä kiinnostukseni ovat niissä. 

 

Kyseinen ala on todella viraalia tänäpäivänä. Trendi on, että markkinointi tapahtuu monikanavaisesti ja jokaisessa kanavassa asiakas saisi saman asiakaskokemuksen. Tämän takia on erittäin tärkeää, että yksi ihminen tai yksi tiimi vastaa koko organisaation monikanavaisesta markkinoinnista. Useimmin organisaatiot käyttävät myyntiin omia niihin tarkoitettuja sovelluksia, jotka ovat asiakkaille ilmaisia. Tämän kautta voidaan kohdentaa ja täsmentää markkinoinnin vaikutuksia. Lisäksi yritykset haalivat uusia asiakkuuksia television sekä radion kautta, mutta tämä siirtyy vuosi vuodelta aina vain enemmän sosiaaliseen mediaan. Facebook, sähköposti sekä muut nettisivut ovat pullollaan yrityksien mainoksia. Tämä on huomattavissa esimerkiksi mennessä iltalehden sivuille. Iltalehden uutiset lataavat todella kauan, sillä sivut ovat pullollaan mainontaa. Liikuvat kuvat sekä sivuston päälle tulevat mainokset aiheuttavat sivuille pitkiä latausaikoja. 

Kuulemisiin! AlpoK